Hopp til hovedinnhold

Erfaringsutveksling

Oppdraget frå sist samling gjekk ut på å planlegge og gjennomføre eit undervisningsopplegg med tanke på å skape engasjement for lesing i førlesingsfasen. Del erfaringar i grupper.

Forslag til vidare diskusjon:

  1. På kva måte vil de ta med erfaringane som kom fram frå utprøvinga i vidare planlegging av nye undervisningssituasjonar?
     
  2. Korleis kan de variere metodane de brukar for å aktivere og skape engasjement hos elevane i førlesingsfasen?
     
  3. Korleis vil de arbeide vidare for å skape relevans sånn at elevane forstår kvifor dei skal lese og lære om nye tema?