Hopp til hovedinnhold

Erfaringsutveksling

Refleksjon over observasjon i eigen praksis.

Oppdraget frå sist samling gjekk ut på å observere elevar med ulik lesekompetanse i klasserommet. Del erfaringar i grupper.

  • Kva gjorde dei ulike elevane når dei las?
  • På bakgrunn av det du har sett, korleis kan du som lærar utnytte dette i den vidare planlegginga av undervisninga di slik at alle elevane får styrka lesekompetansen sin?