Hopp til hovedinnhold

Refleksjonsoppgåve

Individuelt: Vurder faglege poeng som vart nemnt i filmen og vel ut 2–3 moment du merka deg.

Gruppe: Del momenta de har kome fram til. Drøft kva for faglege poeng de synest det kan vere viktig å arbeide vidare med i eiga undervisningsplanlegging.

Eventuelt i plenum: Gruppene legg fram 2–3 moment dei synest er viktige for å skape engasjement.