Hopp til hovedinnhold

Oppdrag

Les gjerne artikkelen før de går i gang med oppdraget til neste gong:

Planlegg og gjennomfør eit undervisningsopplegg der du er spesielt merksam på å skape engasjement for lesing i førlesingsfasen. Vurder i kva grad teksten/tekstane tek opp tema elevane vil ha mykje forkunnskapar om, om dei vil ha varierande forkunnskap om tema eller om du som lærar må byggje forkunnskap saman med elevane. Vel ein passande førlesingsaktivitet ut frå denne vurderinga.

Vel gjerne ut nokre elevar på førehand (f.eks. frå fokusgruppene minoritetsspråklege/gutar/ lesevanskar) som du observerer spesielt undervegs i gjennomføringa.

 

Lenke til fleire forslag til førlesingsaktivitet: