Hopp til hovedinnhold

Innleiande refleksjon

Engasjement for lesing handlar mellom anna om å vere aktiv i møte med tekst, gjere ein innsats, bruke tid på lesinga og ha kunnskap om korleis det kan vere lurt å lese.

Tenk over eit undervisningsopplegg du har planlagt og gjennomført, der du opplevde at elevane var engasjerte:

  • Kva trur du det var som gjorde at elevane var aktive i læringsarbeidet?

 

Del erfaringar med kvarandre.