Hopp til hovedinnhold

Mål for økta

Intensjonen med denne økta om språklege ferdigheiter, er å bli meir bevisste på kva for utfordringar elevar kjenner på i møte med skulen sine tekstar og korleis ein som leselærarar kan hjelpe dei i ulike fag sine tekstar og tekstkulturar.

Økta endar i eit oppdrag der de skal planlegge korleis elevane kan arbeide med ord og omgrep i fagtekst.