Hopp til hovedinnhold

Oppdrag

Planlegg og gjennomfør eit undervisningsopplegg med fokus på lesestrategiar.  Vel ut nokre elevar på førehand som du observerer spesielt undervegs i gjennomføringa.

Planlegg særleg korleis elevane kan arbeide strategisk undervegs i lesinga: Vel ein tekst, sett mål for lesinga og vel lesestrategi. Planlegg kva du som lærer kan gjere for å støtte elevane på vegen mot å bli strategiske lesarar. Stikkord her er modellering og rettleiing. Korleis kan du bidra til at elevane overvakar eiga lesing og læring?