Hopp til hovedinnhold

Elever med lese- og skrivevansker

Alle lærere vil møte elever som kan få utfordringer med lesing og skriving.

Utfordringene kan komme til syne tidlig, eller komme til uttrykk senere i lese- og skriveutviklingen. Enkelte elever vil ha utfordringer på et avgrenset område i en kortere periode, mens for andre vil utfordringene bli så store at de ikke klarer å utvikle funksjonelle lese- og skriveferdigheter. Alle elever som opplever lesing og skriving utfordrende, har rett på og behov for hjelp. I dag finnes det kunnskap om mange typer tiltak som kan gjennomføres for å støtte disse elevene. For at dette skal komme elevene til gode må skolen har god lesefaglig kompetanse og systemer for kartlegging, tiltakskjeder og samarbeid om elevenes lese- og skriveutvikling.

Det vil i løpet av 2016–2017 komme en egen kompetanseutviklingspakke for lese- og skrivevansker for ungdomstrinnet. Et par økter om skrivestøtte for elever som strever vil være klar allerede til utprøvingen i januar 2016. Men enn så lenge viser vi til Lesesenterets nettside om lese- og skrivevansker