Hopp til hovedinnhold

Introduksjon

Introtekst til spill som litteratur

Lærere som er aktive i skolen i dag, er født mellom 1950 og 1990. Mange av dem har gode opplevelser med ulike varianter av digitale spill fra barne- og ungdomsår, men til liten grad har disse vært litterære eller kulturelle opplevelser. Mens det er rimelig å anta at alle lærere har vokst opp med leseopplevelser i form av romaner, noveller og lyrikk, er det færre som har vokst opp med samme opplevelser i form av spill. Å tenke på digitale spill som litteratur, er derfor for mange et litt fremmed perspektiv - men det behøver det ikke å være. I denne økten skal vi bli kjent med en sjanger som framover vil bli omtalt som spillnoveller.

Spillnoveller er sammensatte tekster som består av lyd, bilder og tekst. Disse er forholdsvis korte opplevelser  som har som fellestrekk at de er er historiedrevne, og har liknende struktur som “vanlige” noveller.

Skolen er en kulturformidlende institusjon. Som lærere har vi et ansvar for å eksponere våre elever for et bredt spekter av kulturelle uttrykksformer fra vår historie og vår samtid. Spillnoveller er en del av vår samtidskultur som det er vesentlig at skolen kjenner til og tar på alvor.