Hopp til hovedinnhold

Gjennomgang og avsluttende oppsummering

Etter å ha gjennomført de fire første delene av denne Språkløyper-pakken har du kunnet lære om

  • Hva spill er og kan være
  • Hvordan og hvorfor spill kan brukes i undervisning
  • Spill som kulturelle og litterære artefakter
  • Spill som digitale ekskursjoner.

 

Ordstyrer leder gruppen gjennom en siste runde med individuell refleksjon og deling. Deltakerne tenker over spørsmålene i ca. fem minutter. Ordstyrer lar så alle dele det de sitter igjen med, og må gjerne la samtalen utvikle seg naturlig.

 

- Hva visste du om spill før du begynte på denne pakken?

- Hva var det mest interessante du lærte? Hva var mest nyttig?

- Har denne pakken tilført deg noe ny viten om hva spill er og hvordan de kan brukes i undervisning?

- Hva skal til for at  du selv bruker spill i din undervisning?