Hopp til hovedinnhold

Diskusjon

Ekskursjoner i skolen.

Gruppen velger ordstyrer, som leder samtalen og sørger for at alle får ordet.

- Har dere minner fra ekskursjoner, enten fra jobb eller fra egen skolegang, dere syntes fungerte spesielt bra?
- Hvorfor fungerte de så bra?
- Hvorfor drar man på ekskursjon? Hva kan de bidra med i undervisningen? Hva må man gjøre av for- og etterarbeid for at ekskursjonen skal fungere?