Hopp til hovedinnhold

Spilling og diskusjon

Deltakere spiller i par.

 

Velg mellom

  • Spent (et spill om å leve på fattigdomsgrensen) og
  • Evolution of Trust (et spill om psykologi, spillteori og forutsetninger for velfungerende samfunn)

Mens de spiller, diskuterer parene spørsmålene seg imellom.

 

Oppgaver:

- Er spillet tilgjengelig/lett å bruke? Hvilke eventuelle utfordringer kom dere over?
- Diskuter hvilke muligheter spillet kan ha i deres klasserom?
- Hva slags aktiviteter utenfor spillet kan man gjennomføre for å forsterke læring?