Hopp til hovedinnhold

Oppsummerende diskusjon

I denne økten har dere fått mulighet til å teste 2-3 spill: Loneliness, Spent og Evolution of Trust. Diskuter hvordan disse eller andre spill kan brukes i undervisning.

Spørsmål til spillene:

- Ligger det konkret faglig innhold i dette spillet? (Altså: innhold som kan skrives ned på en prøve)
- Kan spillet ha en faglig nytteverdi?
- Vil elevene innse denne faglige nytten på egen hånd?

- Hva må da til for at elevene skal få tilgang til denne faglige nytten?