Hopp til hovedinnhold

Intervju med Odin Nøsen, del 2

Odin Nøsen forteller om hvordan nettleserspillet Spent har blitt brukt som undervisningsverktøy i Randaberg-skolene.

Spørsmål til refleksjon:

1) Gjorde dere dere liknende refleksjoner rundt bruk av spill i undervisningen når dere testet Spent eller Evolution of Trust?

2) Odin omtaler spill som læringsmotorer? Er dere enig i denne benevnelsen? Hva skal til for at elever skal få faglig utbytte av spill som Spent eller Evolution of Trust?