Hopp til hovedinnhold

Innledning

Medielandskapet er i stadig utvikling. Nye uttrykksformer modnes, og selv om mye forblir likt, konsumerer nye generasjoner litteratur på andre måter enn sine foreldre.

Digitale spill har over de siste 30-årene gått fra å være et smalt nisjeprodukt til å bli verdifulle kulturelle uttrykk som flere og flere har et forhold til.

Rammene for hva digitale spill kan være har også utviklet seg. Både spillere og ikke-spillere har et bilde av hva spill er, men mange vil likevel la seg overraske over mangfoldet og den litterære kvaliteten som finnes

I denne Språkløyper-pakken vil dere lære å se spill som tekster med både pedagogisk og kulturell verdi, som kan gi undervisningen variasjon og andre perspektiver på tekst og kultur, og kan gi elevene andre måter å gå i dialog med tekster for å lære ulike analytiske metoder og verktøy, men som også kan leses, drøftes og analyseres på lik linje med mer tradisjonelle skolesjangre som noveller, romaner og drama.