Hopp til hovedinnhold

Oppdrag til neste gong

Bli samde om tre konkrete tiltak de vil gjennomføre i mellomperioden for at elevane skal meistre nynorsk betre og erfare at nynorsk er eit bruksspråk.

Framlegg til vidare lesing:

Kristin Kibsgaard Sjøhelle: «Språkdusj i nynorskopplæringa: ei undersøking av språkbadspedagogikk som utgangspunkt for sidemålsopplæring» i Birgitte Fondevik og Pål Hamre (red.): Norsk som reiskaps- og danningsfag (2017).