Hopp til hovedinnhold

Refleksjonsoppgåve

Refleksjonsppgåver etter filmen:

  • Kva meiner du er dei mest sentrale poenga Marianne Clementine Håheim har i forhold til kreativ skriving i skolen?
     
  • Kva for idear har forfattaren Marianne Clementine Håheim som du kan ta med deg i eiga undervisning?