Hopp til hovedinnhold

Refleksjon og erfaringsdeling

Refleksjon og erfaringsdeling, kvar står de? Skriv ned nokre stikkord i eigen refleksjon som du tar med deg til ein felles samtale.

  1. Korleis legg du opp sidemålsopplæringa di? Kva fungerer bra? På kva område ser du moglegheiter for endringar eller utvikling?
     
  2. Korleis fungerer samarbeidet når det gjeld sidemålsopplæringa på skolen hos dykk? Kva er det de gjer i fellesskap?

Ta med deg dei stikkorda du har skrive ned, og del dei med dei andre på gruppa. Har de nokre felles erfaringar?