Hopp til hovedinnhold

Refleksjon og erfaringsdeling

I forrige økt blei de samde om nokre få konkrete tiltak de ville gjennomføre i klasserommet. Del erfaringar med det arbeidet de har gjort sidan sist.  

  • Kva har fungert godt?
  • Korleis vil de halde fram med arbeidet i tida som kjem?