Hopp til hovedinnhold

Refleksjonsoppgåve

Refleksjonsoppgåver etter filmen:

  1. Korleis kan de bruke kreative skriveoppgåver i nynorskundervisninga?
  2. Kva kan vere fordelane med å bruke undervegsvurdering og selektiv respons i samband med kreativ skriving på nynorsk?
  3. I filmen vert omgrepet tolerant tekstrom knytt til å ha ein klasseromskultur der ein snakkar om språk og tekst på ein positiv og tolerant måte. Korleis kan de jobbe for å skape positive haldningar til språk og tekst i klasserommet dykkar?