Hopp til hovedinnhold

Skriveramme

Nokre elevar synest det kan vere vanskeleg å komme i gang med skriving av ein kreativ tekst, og mange hevdar dei ikkje har fantasi. Ein måte å få elevane i gang med skriving er å la dei jobbe med ei skriveramme for å førebu seg til sjølve tekstskrivinga. 

Skriv ut vedlagte skriveramme. Skriveramma er laga slik at ho høver til skriving utifrå Aina Bassos tekst, men ho kan lett justerast slik at ho passar til andre litterære tekstar også.

Prøv å bruke skriveramma sjølv, og gjer eventuelt  justeringar slik at ho passar betre til elevane dine.

Dokument til å skrive ut: