Hopp til hovedinnhold

Oppsummering av oppdraget, refleksjon og erfaringsdeling.

I forrige økt fekk de i oppdrag å gjennomføre tre konkrete tiltak for at elevane skal meistre nynorsk betre og erfare at nynorsk er eit bruksspråk.

Del erfaringar frå det arbeidet de har gjort sidan sist.

  • Korleis fungerte dei tre tiltaka de valde ut i praksis?
     
  • Korleis vil de arbeide vidare med desse tiltaka?