Hopp til hovedinnhold

Inn i elden

I denne økta er utgangspunktet eit utdrag frå ein roman. Ein kan arbeide med litteratur på ulike måtar i klasserommet, og her kjem eit framlegg til korleis ein kan bruke utdraget saman med ei skriveramme for å skrive ein kreativ tekst.

Inn i elden (2012) av Aina Basso handlar om to unge jenter frå kvar sitt land, frå kvar sin sosiale klasse og med to ulike liv. Likevel møtest dei under dramatiske omstende. Handlinga i romanen er lagt til 1621, midt i tida for hekseprosessane.

Les utdraget fra Inn i elden, eller ein annen tekst de har valgt, som grunnlag for arbeid med skriveramma.