Hopp til hovedinnhold

Oppdrag til neste gang

Ta utgangspunkt i teksten «Muntlighet og muntlighet» og praksisfilmen «Vurdering av muntlighet» og planlegg en undervisningsøkt der muntlighet og samtaler er i forgrunnen og hvor elevenes hverdagsspråk og fagspråk kan møtes og berike hverandre. Det kan f.eks. være i form av en gruppesamtale over en tekst, som vurdering underveis eller som vurdering til slutt i et lengre undervisningsforløp. Planlegg gjerne sammen med en kollega.