Hopp til hovedinnhold

Lengre samtale: Medbragt sangtekst

Arbeid i grupper (samme grupper som sist):

 1. Hver av gruppedeltakerne presenterer sin egen tekst kort og forklarer hvorfor de har valgt den (3-4 min).
   
 2. På bakgrunn av rangeringene, velger dere en av tekstene som gruppen jobber videre med (1 min).
   
 3. Les gjennom teksten dere har valgt på nytt (med blyant i hånd) (2-3 min).
   
 4. Start samtalen med å presentere noe dere har lagt merke til, en om gangen.
   
 5. Arbeid videre med teksten. Alle deltar.