Hopp til hovedinnhold

Arbeid med tekst

Et teksteksempel til diskusjon: Utforskende samtale rundt teksten ”Løp for livet” av Roy Jacobsen.

 

Introduksjon (5 min): Les teksten og arbeid med teksten på egen hånd. (Hva legger du merke til?) Det er ikke meningen at dere skal lage noe didaktisk opplegg til teksten, kun arbeide med den som skjønnlitterær tekst.

Gruppearbeid (à 3-4 personer, 10 min): alle presenterer det de har lagt merke til. Deretter arbeider dere videre med teksten i gruppen.

Presentasjon (5 min): Hvordan gikk dere frem - i det individuelle arbeidet og i gruppearbeidet? La dere merke til det samme, eller til ulike ting? Hvordan forløp gruppearbeidet seg? Var dere enige/uenige, tilnærmet dere dere teksten likt eller ulikt, var eventuelle ulikheter med på å endre/nyansere/berike forståelsen deres av teksten?