Hopp til hovedinnhold

Prøv ut i praksis og erfaringsdeling

Oppgave - velg mellom alternativ A eller B:

Samarbeid i par om å planlegge praksisutprøving. En av dere eller begge gjennomfører oppgaven, og deler erfaringer med hverandre i etterkant. Bli enige om når undervisningen skal gjennomføres og sett opp tidspunkt for erfaringsutveksling.

A) Ta med “Hva skjedde med Amelia?” tilbake til klasserommet. Gjennomfør følgende opplegg:

  • Les teksten sammen med elevene.
  • Be hver elev lage to tidslinjer, den ene med hendelsene i den rekkefølgen som de står i teksten, den andre med hendelsene i kronologisk rekkefølge.
  • Gi elevene deretter de tilhørende oppgavene til teksten.
  • Diskuter i fellesskap sammen med elevene hvordan de gikk fram for å løse oppgavene.

 

B) Valgfri tekst: Finn en tekst i ditt fag som egner seg som utgangspunkt for å arbeide med tidslinjer. Gjennomfør et undervisningsopplegg i klassen der elevene skal bruke tidslinjer for å strukturere eller organisere innholdet i teksten.

 

Spørsmål til erfaringsdeling:

Etter å ha gjennomført oppgaven skal dere utveksle erfaringer. Reflekter med utgangspunkt i spørsmålene under:

  • På hvilken måte kan det å stille gode spørsmål til tekster være et redskap for å øke elevenes kritiske bevissthet i møte med tekster i ditt fag?
  • Hvordan kan du bruke erfaringene fra oppdraget i den videre leseopplæringen for å gjøre elevene til gode og kritiske lesere?

Ressurser:

Faglig fordypning:

  • Tips til videre lesing: I boka God leseopplæring med nasjonale prøver  (2018) av Astrid Roe, Jostein Andersen Ryen og Cecilie Weyergang finner dere et eget kapittel om å lese kritisk (kapittel 6).