Hopp til hovedinnhold

Kort introduksjon av økta

Målet med denne økta er å vise sammenhengen mellom god skriveopplæring og vurdering for læring. Dette vil vi gjøre ved å se nærmere på hva som kjennetegner læringsfremmende respons på elevtekster og ved å gi eksempler på praktiske responsmetoder.