Hopp til hovedinnhold

Kort introduksjon av økta

Denne økta handler om hva som kjennetegner gode skriveoppgaver. I løpet av økta presenteres både ulike forskningsperspektiver på skriveoppgaver og elevers og læreres egne perspektiver på hva som skal til for å skape gode skriveprosesser i klasserommet. Målet er å gi rom for diskusjon og refleksjon rundt det å gi elevene korte og lengre skriveoppdrag i egen praksis.