Hopp til hovedinnhold

IGP - Individuelt, gruppe, plenum

Individuelt (3 minutter):

Tenkeskriv eller skriv stikkord individuelt på papir eller i et word-dokument.

  • Hva mener du kjennetegner gode skriveoppgaver?
  • Hvilke skriveoppgaver gir du i ditt/dine fag?

 

Gruppe (10 minutter):

Gå sammen i par eller små grupper. Diskuter:

  • Hva mener dere kjennetegner gode skriveoppgaver?
  • Hvilke typer skriveoppgaver pleier dere å gi elevene i deres fag?

 

Plenum (5 minutter):

Oppsummer i plenum:

  • Hva mener dere kjennetegner gode skriveoppgaver?
  • Har skolen eller fagene noen felles praksis for hvilke skriveoppgaver som gis og hvilken støtte elevene får underveis i skriveprosessen?