Hopp til hovedinnhold

Erfaringsdeling: Fem prinsipper for god skriveopplæring

Refleksjon over utprøving i egen praksis

Oppdraget fra forrige samling gikk ut på å planlegge og prøve ut en eller flere «tenkeskrivingsaksjoner» i ett eller flere fag. Del elevtekster og dine erfaringer fra denne utprøvingen med kollegaene dine. Hva fungerte godt og hvorfor gjorde det det? Hva vil du gjøre annerledes neste gang?