Hopp til hovedinnhold

Refleksjon: Etterarbeid til filmen

Et sentralt budskap i filmen «Gode skrivestrategier på ungdomstrinnet» er at elevene må få eksplisitt skriveopplæring i alle fag og at de trenger støtte og veiledning gjennom hele skriveprosessen. Undervisningsopplegget i filmen tar utgangspunkt i kompetansemål fra samfunnsfag, men grepene som blir brukt er også overførbar til skriveopplæringa i andre fag.

Dere skal nå gå i grupper og diskutere følgende spørsmål. Etterpå oppsummerer dere kort diskusjonene i plenum.