Hopp til hovedinnhold

Fagfilm: Å utfordre og motivere i lese- og skriveopplæringen

I denne filmen presenterer universitetslektor Trude Alfsvåg noen ulike behov elever med stort læringspotensial kan ha i lese- og skriveopplæringen.

Mens du ser filmen: Tenk over (og noter ned) hvordan disse utfordringene kan møtes i klasserommet.

Ressurs: Vedlagt ligger fagteksten Å utfordre og motivere i lese- og skriveopplæringen. Teksten går mer i dybden på elevenes behov som presenteres i fagfilmen.