Hopp til hovedinnhold
Gutt får påsatt symbolske merkelapper

Elever med stort læringspotensial

Man skal undervise et nytt tema, men har elever som kjeder seg og kanskje forstyrrer klassen fordi de allerede kan innholdet, hva gjør man da? Eller når man hører stemmer fra klassen: «Jeg er ferdig med oppgaven min, den var altfor lett … hva skal jeg gjøre nå?»

Brukes tilpasset opplæring for å ivareta de elevene som har stort læringspotensial og trenger mer i undervisningen?

Målet med denne pakken er å utvikle kunnskap om hvordan elever med stort læringspotensial og ekstraordinært læringspotensial lærer, hvordan de oppfører seg, og hvordan de skiller seg fra andre elever. Hvilke behov har disse elevene i lese- og skriveopplæringen og hvordan kan man planlegge og differensiere undervisningen for på best mulig måte møte disse behovene? Pakken skal gi et repertoar av didaktiske strategier som kan bidra til at også denne elevgruppen får tilpasset undervisning i klasserommet.

(Illustrasjon fra introduksjonsfilmen)

(Flere økter er i produksjon og under planlegging, og blir publisert fortløpende.)

Sentrale spørsmål:

  • Hva kjennetegner elever med stort læringspotensial og ekstraordinært læringspotensial?

  • Hvordan identifisere elever med stort læringspotensial?

  • Hvilke læringsbehov har elever med stort læringspotensial i lese- og skriveopplæringen?

  • Hvordan planlegge undervisning for særlig å ivareta elever med stort læringspotensial? 

  • Hvordan førvurdere for å tilpasse undervisningen?

  • Hvordan kan vi tilpasse undervisningen for elever med stort læringspotensial?

  • Hvordan evaluere og vurdere i et differensiert klasserom?

 

Pakken er laget av Trude Alfsvåg (universitetslektor ved Lesesenteret), Ella C. Idsøe (professor ved Naturfagsenteret), Anne Maren Meland (lærer og talentveileder ved Eiganes skole), Trine Mathiesen Gilje (stipendiat ved Lesesenteret) og Margunn Mossige (førstelektor ved Lesesenteret).

Bruk av pakken