Hopp til hovedinnhold
Mari Gudim Torp
AV Mari Gudim Torp
15.02.2017

Den viktige leken med bøker

- Det bør være like naturlig for barna å leke med bøkene, som det er å leke med Lego. Slik kan barnehagen så et frø av leseglede, skriver Mari Gudim Torp, LESEFRØ-ansvarlig ved Deichmanske bibliotek.

Mari Gudim Torp er Lesefrø-koordinator ved Deichmanske bibliotek

Forskere trekker stadig frem hvor viktig leken er for barn i barnehagen. Gjennom leken lærer vi, og ved å være engasjerte lærer vi.

I barnehagene jobber man med språk, med tanke på å gi barna en best mulig utvikling, slik at de er godt forberedt til å gå i gang med skole og leseopplæring. Det å kunne lese er en livsviktig kunnskap, og å bli lest for har stor betydning for barns språkutvikling.

Ordforrådet utvikles fra før barnet selv har språk, og ved å bli lest høyt for får barnet en god start i språklæringen. Bøkene åpner verden, de gir oss tilgang til all verdens kunnskap mellom to permer, og formatet er tilgjengelig for både liten og stor. Å lese for å lære, for å utvide ordforrådet og benytte metoder som dialogisk høytlesning og annet, det virker. Det er utrolig nyttig.

Men glemmer vi en ting? Hva med leken? Hva med lesegleden?


Lesing er en viktig aktivitet i barnehagene, og lesing bør være en del av leken, skriver Mari Gudim Torp (alle illustrasjonsfoto: Getty.)

Å lese for å leke

I boken «Leselykke» skriver forfattere og andre om hvordan man bør lese for barn for å gi dem denne lesegleden. Jeg falt for utsagnet til forfatter Per Asbjørn Rignes jr.: «Man må leke med bøker før man liker dem», sier han, og trekker paralleller til katter som leker med maten før de spiser den. Jeg tror det er samme sak for barna. Å bli glad i bøker handler også om å få lov til å leke med dem. Å få oppdage formatet og historiene på egne premisser og i eget tempo. De voksne viser vei og åpner bøkenes verden, men veien må bli til på barnas initiativ.

«Å lese for å lære» har stor verdi, men det er bestandig noen som faller utenfor. Noen som ikke er så interessert i bøker eller velger bort lesing. Dersom barnehagene legger mer vekt på «å lese for å leke» vil de kunne så et frø av leseglede. Det blir lystbetont å bruke bøkene.

Bøker som del av leken

Det bør være like naturlig å leke med bøker som å leke med Lego. Bøkene kan brukes på mange ulike måter: Man kan lese bilder, eller lese deler av teksten. Bøkene kan brukes som rekvisitter i leken, eller som dekorative elementer i barnehagen.

Utvalget av bøker i barnehagen må være stort og fristende. Konkrete tips er å ha bøker i barnehøyde, følge barnas initiativ til lesing, la barna bla selv, la de smake på bøkene, la de ta med seg bøkene på tur eller til matbordet og på potta. La de lese for bamsen og for hverandre. Personalet må tilby ulike innganger inn, og formidle historiene på forskjellige måter.

Lesefrø – bøker med leken i fokus

Barnehagene som er med i Lesefrø oppfordres til nettopp dette. I utgangspunktet var Lesefrø et utviklingsprosjekt som pågikk fra 2008 til 2010, hvor barnehager jobbet med språkstimulering med utgangspunkt i barnelitteratur. Deichmanske bibliotek bygger videre på dette prosjektet, og denne våren er 34 nye barnehager i Oslo med i Lesefrø. Dette innebærer blant annet at barnehagene får bokpakker, og skal sette av  tid til leseaktiviteter hver dag.

Når jeg setter i gang Lesefrø i nye barnehager har jeg et oppstartmøte med hele personalet. Her formidler jeg Lesefrø-metoden og snakker om bokpakkene barnehagene skal få låne. Jeg gir personalet noen verktøy og tips for formidling, og jeg snakker engasjert og varmt om hvordan de kan bruke litteraturen enda mer aktivt i hverdagen sin.

Det var en barnehagestyrer som gjorde meg oppmerksom på forskjellen mellom «å lese for å lære» eller «å lese for å leke».
"Fokuset i Lesefrø ligger på lesegleden, der man tar opp en bok for å lese og glede seg med den, og ikke fortrinnsvis for å jobbe med et tema eller lære bestemte ord. Språktreninga kommer som en følge, en bonus."

Ved å leke med bøkene, og virkelig tenne den gnisten eller så det frøet, så kommer språktreninga som en bonus. Man leker seg inn i tekstens verden og bøkene, man får et forhold til bokstaver og vet at de representerer lyder og ord. Man utvider ordforrådet og setningsoppbygginga, man blir eksponert for språklige vendinger man ikke møter i hverdagsspråket. 

Bøkene støtter opp under andre språkprosjekter barnehagene jobber med, og kan brukes på uendelige måter. Verdien av leseglede er enorm, og ungene tar denne med seg videre i livet og i skoleløpet.

Leseglede hjemme

Foreldrene må også få vite hvor viktig det er å la barna leke med bøkene. Barn har ulike bakgrunner og familier, og lesekulturen hjemmefra spiller inn på hvor vant ungene er til å bli lest for. I Lesefrø deler barnehagene lesegleden for hele familien.

La bøker være tilgjengelig også i hjemmet, og en naturlig del av barnas leker. Les for barna hver dag, og gjør det til en lek og en hyggelig stund for både liten og stor. Det finnes ikke en riktig eller en feil måte å lese en bok på, så lenge man har det gøy sammen. Man blir kjent med sitt barn, og er med å åpne verden for sitt barn.

Å lese sammen er bra for små og store!

Les mer om Lesefrø ved Deichmanske Bibliotek LESEFRØ er et tilbud fra Deichmanske bibliotek, i samarbeid med bydelens barnehager. Målet er å skape et godt språkmiljø og legge til rette for språkstimulering, leselyst og leseglede gjennom bruk av litteratur.

Les også disse Språkløyper-bloggene:

Vi har blitt en lesende barnehage! Språkarbeid var viktig for Domkirken og Barnas Hus barnehage, men de ansatte ville bli flinkere til å bruke bøker i arbeidet med barna. Prosjektleder Hannah T. Clifford forteller om hvordan de har lyktes.

Se filmen: Den viktige tilgangen til språket Å gi tilgang til språket er en av de viktigste oppgavene til alle som jobber i barnehage og skole. Denne filmen fra Språkløyper løfter frem hvor viktig språk, lesing og skriving er – for hele livet.

Då lesegleda kom svevende på ein sopelime Loen Barnehage vant Leseprisen for sitt arbeid med Pulverheksa. Les korleis barnehagen har brukt dei velkjente bøkene til å legge til rette for eit godt språkmiljø i barnehagen.

Les flere innlegg på Språkløyper-bloggen.

 

SPRÅKLØYPER-BLOGGEN

Velkommen til Språkløyper-bloggen! Dette er stedet hvor inviterte gjestebloggere deler forskning, inspirasjon, informasjon eller aktuelle spørsmål som er knyttet til Nasjonal strategi for lesing og skriving 2016-2019. Våre bloggere er politikere, forskere, pedagoger, forfattere og andre med kunnskap og meninger om språk, lesing, skriving og opplæring. Det er kommunikasjonsavdelingen ved Lesesenteret som driver bloggen, men gjestebloggerne står selv ansvarlig for innhold og faglige meninger i sine innlegg. God lesing!

SISTE ARTIKLER

08.03.2021

22.12.2020

29.10.2020

29.10.2020

28.10.2020

FØLG OSS