Hopp til hovedinnhold
Bodil Dale, Anette Henningsen og Maiken Boysen
AV Bodil Dale, Anette Henningsen og Maiken Boysen
30.08.2017

Da elevene ble forfattere

Det finnes lite litteratur for ungdom med en utviklingshemming. For å gi disse elevene et bedre tilbud, har elever ved Kristiansand Katedralskole Gimle skrevet bøker til elevene ved avdeling for Hverdagslivstrening – knyttet til kompetansemålene, og med gode resultater, skriver Bodil Dale, Anette Henningsen og Maiken Boysen.

Av Bodil Dale, Anette Henningsen og Maiken Boysen, Kristiansand Katedralskole Gimle.

Litteraturutvalget for ungdom med en utviklingshemning er begrenset. I mange år har vi, som er pedagoger ved Kristiansand Katedralskole Gimle, selv skrevet tekster som er bygget på interessene til elevene ved avdeling for Hverdagslivstrening (HT).

Veldig mange av våre elever har automatisert ord som sil og sol, og de har lest utallige enkle fortellinger om hva vi lærere tror vil øke elevenes leseferdigheter. Men elevene har få bøker å velge mellom som er skrevet med ungdomsinnhold og med enkelt språk. Dette har vært etterspurt både av foreldre og elever, og savnet har vært "ordentlige bøker", og ikke "løsarksystem".

Den viktige lesegleden

I The pleasure of reading (2011) slår litteraturprofessor Alan Jacobs fast at "kravet om å ha lest, er lesegledens verste fiende". Han sier "les på innskytelse", og at det er en utfordring for skoleverket.

Vi voksne ved avdelingen har ofte skrevet ut i fra hva vi tror vil nå elevene, men vi har likevel ikke nåtidens ungdomsperspektiv klart for oss. Vi ønsket å gi elevene opplevelsen av å lese bøker med innhold som interesserte dem, og innhold som opptar ungdom.

Med dette som bakgrunn, ble prosjektet «Leseglede, fra ungdom til ungdom» til.
Avdeling for Hverdagslivstrening og Barne- og ungdomslinjen har i mange år samarbeidet om ulike sosiale arrangementer. I fjor ønsket vi et mer pedagogisk innhold i samarbeidet. Vi ønsket at begge linjene skulle få et faglig utbytte som kunne knyttes til elevenes kompetansemål, som er beskrevet under. Ved en idemyldring sammen med lærere fra begge steder, kom ideen til prosjektet: Å la elevene fra Barne- og ungdomslinjen skrive bøker som elevene ved Hverdagstrening kunne lese.  

Seks bøker

Deltakerne i prosjektet har altså vært de 17 elevene ved avdeling for Hverdagslivstrening og 15 elever fra Barne- og ungdomsarbeiderlinja.

Elevene på BU fikk en innføring i elevgruppen ved HT, og vi hadde en felles idemyldring om ungdomstemaer og hva ungdom er opptatt av.

Idemyldringen i samlet elevgruppe viste at interessene elevene på HT og elevene på BU var opptatt av, var svært sammenfallende, og skriveprosessen resulterte i seks bøker med titlene: Håpløs forelskelse, Ensomhet, Hyttetur (en spøkelseshistorie), Forelskelse (humor), Faktabok om fotball og Emojis (en bok om ulike følelser). Dette var egne, gjenkjennbare tema for elevene og bøkene ble flittig lest!

Skolens mål og læreplanenes kompetansemål

Et av skolens satsningsområder for et trygt læringsmiljø er inkludering og inkluderingsarbeid. I opplæringen av våre elever er holdninger og verdier, som kommer til uttrykk gjennom samspill, samhandling og kommunikasjon, sentralt. I tillegg er arbeidet med lettlestbøkene forankret i mål fra Rammeplanen for Hverdagslivstrening, kompetansemål for fellesfaget norsk, og i kompetansemål for programfag for barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi var avhengig av at dette ble et "vinn-vinn"-samarbeid med læringsutbytte for alle elevene.

Et av hovedmålene for elevene ved avdeling for Hverdagslivstrening er at de skal opprettholde og videreutvikle sin egenart, og samtidig være en del av det store fellesskapet. Arbeidet med inkludering er en viktig del av elevenes skolehverdag.

BU-linjens bakgrunn for samarbeidet, var å bli kjent med ulike ungdomsgrupper og å forstå hva voksenrollen i møte med denne elevgruppen innebærer for en fagarbeider. Et annet ønske for BU-elevene var å stimulere elevenes leselyst og skriveferdigheter. De ulike kompetansemålene ble valgt ut, og prosjektet ble også en del av satsningen på yrkesretting av fellesfag (FYR).

Kompetansemålene prosjektet har vært forankret i, er følgende:

Mål fra Rammeplanen for hverdagslivstrening:

 • Å kunne lese som grunnleggende ferdighet

 • Erfare og få kjennskap til tekster, bildebøker, lydbøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sanger, film og teater

 • Delta i sosialt samspill med jevnaldrende og voksne

 • Øke leseglede

Mål fra læreplanen for programfag, Barne- og ungdomslinjen:

 • Drøfte ulike former for kommunikasjon og gjøre rede for hvordan kommunikasjon kan fremme trygghet og tillit.

 • Gjøre rede for hovedtrekk ved barns språkutvikling og gi eksempler på språkets betydning for personlighetsutviklingen

 • Gjøre rede for hva pedagogisk arbeid er, og drøfte hvilke holdninger som er viktige i pedagogisk arbeid

 • Drøfte hva motivasjon kan bety for læring og utvikling

  Mål fra læreplanen for norskfaget, Barne- og ungdomslinjen:

 • Skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster

 • Tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv

 • Bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster​

 • Bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk​

 • Tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster

Fornøyde elever

Elevutsagnene etter arbeidet med bøkene underbygger at målene er nådd:

Elevutsagn fra elevene på HT:

«Veldig bra bok! Kan jeg ta med boka hjem?», «Bildene passer bra til teksten», «Kan jeg lese boka en gang til?», «Den var skikkelig spennende», «Jeg liker bildet på forsida» (Håpløs forelskelse, bilde av et hjerte), «Kan de lage flere bøker?», «Jeg vil lage min egen bok»

Elevutsagn fra elevene på BU:

«Det har vært vanskelig og lærerikt å skrive korte meningsbærende setninger», «Det føltes bra å skrive en bok som hadde ungdomsinnhold», «Vi har så utrolig mye litteratur å velge i, og vi har ikke tenkt på at ikke alle har det», «At vi og elevene på HT hadde samme interesser», «At elevene på HT ikke hadde spennende lesestoff».

Gode resultater

Den positive utviklingen vi erfarte for begge elevgruppene, og det begrensede utvalget som finnes av lettlestbøker for ungdom med en utviklingshemning, gir inspirasjon til å videreutvikle prosjektet «Leseglede, fra ungdom til ungdom».

Vi pedagoger som arbeidet med dette, har hentet mye inspirasjon og tips i veiledningen av elevene fra  www.lesersokerbok.no og fra kurs med Gerd Fredheim på Sørlandske lærerstevne.

SPRÅKLØYPER-BLOGGEN

Velkommen til Språkløyper-bloggen! Dette er stedet hvor inviterte gjestebloggere deler forskning, inspirasjon, informasjon eller aktuelle spørsmål som er knyttet til Nasjonal strategi for lesing og skriving 2016-2019. Våre bloggere er politikere, forskere, pedagoger, forfattere og andre med kunnskap og meninger om språk, lesing, skriving og opplæring. Det er kommunikasjonsavdelingen ved Lesesenteret som driver bloggen, men gjestebloggerne står selv ansvarlig for innhold og faglige meninger i sine innlegg. God lesing!

SISTE ARTIKLER

08.03.2021

22.12.2020

29.10.2020

29.10.2020

28.10.2020

FØLG OSS