Hopp til hovedinnhold

Elisabeth Rongved (Foto: iStock)
AV Elisabeth Rongved (Foto: iStock)
27.05.2016

Norges første språkkommuner er klare

Utdanningsdirektoratet har valgt ut 27 "språkkommuner" i 2016. Tilsammen rundt 30 millioner kroner skal gi barnehagelærere og lærere muligheten til å utvikle arbeidet med språk, lesing og skriving.

Språkkommunene blir viktige for å få en helhetlig satsing på språk, lesing og skriving fra barna begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole, sier kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen.

De i alt 27 kommunene og fylkeskommune som nå får status som språkkommuner, er spredt utover store deler av landet. Se oversikt nederst i saken.

Alvorlige lese- og skriveutfordringer

Språkkommuner er del av regjeringens satsing Språkløyper – Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016–2019. Målet er å styrke barnehagens språkmiljø, og gjøre elever bedre til å lese og skrive.

Les mer om Språkløyper.

– For mange barn begynner i skolen uten å kunne godt nok norsk, og mange elever har leseferdigheter under kritisk grense. Skal vi styrke arbeidet med språk og få flere elever til å lese og skrive bedre, må vi satse lokalt og vi må starte allerede i barnehagen, sier kunnskapsministeren.

Nylig lanserte kunnskapsministeren ny stortingsmelding om barnehage der bedre språk i barnehage er en av hovedsatsingene.

Se filmen: Den viktige tilgangen til språket.

Helhetlig innsats

I alt søkte 48 kommuner og fire fylkeskommuner om å bli med på satsingen. Utdanningsdirektoratet har lagt vekt på at språkkommunene har en helhetlig satsing på språk, lesing og skriving i barnehager, skoler og videregående skoler.

– Jeg er glad for at så mange har søkt om å bli språkkommune. Det viser at mange barnehagelærere og lærere i disse kommunene og fylkeskommunene vil være med å ta et helhetlig ansvar for å forbedre barn og unges språk-, lese- og skriveferdigheter, sier kunnskapsministeren.

Faglige nettverk

Språkkommunene får tilskudd som skal brukes til å etablere og drifte lokale faglige nettverk. Lærere og barnehagelærere skal delta i disse faglige nettverkene for å utvikle nye måter å jobbe lokalt med språk, lesing og skriving i barnehage og skole. Kommunene og fylkeskommunene får tilskudd til delvis frikjøp av ressurslærere. De får også faglig støtte underveis fra Lesesenteret og Skrivesenteret.

Her er Norges første språkkommuner:

Fylke

Kommune/fylkeskommune

Sogn og Fjordane

Fjaler

Gulen

Hyllestad

Sogn og Fjordane
Fylkeskommune

Telemark

Telemark Fylkeskommune

Vestfold

Vestfold Fylkeskommune

Holmestrand

Møre og Romsdal

Kristiansund

Sykkylven

Nord-Trøndelag

Nærøy

Sør-Trøndelag

Trondheim

Malvik

Finnmark

Deanu gielda/Tana

Unjarga gielda/Nesseby

Sør-Varanger

Hammerfest

Hordaland

Sveio

Buskerud

Hurum

Drammen

Oslo

Oslo

Vest-Agder

Audnedal

Hægebostad

Troms

Bardu

Dyrøy

Lavangen

Salangen

Målselv

Dette er Språkløyper

Språkløyper – Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016–2019 skal styrke norske elevers språk, lesing og skriving. Personalet i barnehager, lærere i grunnskolen, og faglærere i videregående skal delta i strategien. Barnehager og skoler kan benytte seg av digitale kompetansepakker, laget i samarbeid med forskere, barnehagepedagoger og lærere. Det arrangeres også årlige oppstartsamlinger for lærere og barnehage- og skoleledere. Andre virkemidler er Språkkommuner og tilskudd til tiltak mot målgruppene. Lesesenteret har fått ansvar for å drive Språkløyper, i samarbeid med Skrivesenteret.

SISTE ARTIKLER

08.03.2021

22.12.2020

29.10.2020

29.10.2020

28.10.2020