Hopp til hovedinnhold
Banner med teksten
AV
26.10.2015

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever er en uensartet gruppe. Noen behersker norsk på nivå med morsmålsbrukere, mens andre er i startfasen med å tilegne seg språket. Noen av elevene vil være like gode ordavkodere på norsk som elever med norsk som førstespråk, men kan ha et mindre utviklet ordforråd på opplæringsspråket. Et godt ordforråd er nødvendig for å tilegne seg fagstoff gjennom lesing. Det er derfor viktig at skolen arbeider systematisk med vokabular og legger vekt på allsidige lese- og skriveaktiviteter. 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har nettsider om arbeid med mangfold og språk i den flerkulturelle skolen.

SPRÅKLØYPER-BLOGGEN

Velkommen til Språkløyper-bloggen! Dette er stedet hvor inviterte gjestebloggere deler forskning, inspirasjon, informasjon eller aktuelle spørsmål som er knyttet til Nasjonal strategi for lesing og skriving 2016-2019. Våre bloggere er politikere, forskere, pedagoger, forfattere og andre med kunnskap og meninger om språk, lesing, skriving og opplæring. Det er kommunikasjonsavdelingen ved Lesesenteret som driver bloggen, men gjestebloggerne står selv ansvarlig for innhold og faglige meninger i sine innlegg. God lesing!

SISTE ARTIKLER

08.03.2021

22.12.2020

29.10.2020

29.10.2020

28.10.2020