Hopp til hovedinnhold
Banner med teksten
AV
26.10.2015

Lese- og skrivevansker

Alle lærere vil møte elever som kan få utfordringer med lesing og skriving. Utfordringene kan komme til syne allerede tidlig i begynneropplæringen, eller komme til uttrykk senere i lese- og skriveutviklingen. Enkelte elever vil ha utfordringer på et avgrenset område i en kortere periode, mens for andre vil utfordringene bli så store at de ikke klarer å utvikle funksjonelle lese- og skriveferdigheter.

Alle elever som opplever lesing og skriving utfordrende, har rett på og behov for hjelp. Det forutsetter at skolen har god lesefaglig kompetanse og systemer for kartlegging, tiltakskjeder og samarbeid om elevenes lese- og skriveutvikling. Det er i tillegg viktig å være oppmerksom på at elever med lese- og skrivevansker vil ha svært godt utbytte av generelt god lese- og skriveopplæring

SPRÅKLØYPER-BLOGGEN

Velkommen til Språkløyper-bloggen! Dette er stedet hvor inviterte gjestebloggere deler forskning, inspirasjon, informasjon eller aktuelle spørsmål som er knyttet til Nasjonal strategi for lesing og skriving 2016-2019. Våre bloggere er politikere, forskere, pedagoger, forfattere og andre med kunnskap og meninger om språk, lesing, skriving og opplæring. Det er kommunikasjonsavdelingen ved Lesesenteret som driver bloggen, men gjestebloggerne står selv ansvarlig for innhold og faglige meninger i sine innlegg. God lesing!

SISTE ARTIKLER

08.03.2021

22.12.2020

29.10.2020

29.10.2020

28.10.2020