Hopp til hovedinnhold
Banner med teksten AKTUELT
Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret
AV Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret
23.01.2017

Temauke: Minoritetsspråklige barn og elever

Denne uken setter vi søkelyset på minoritetsspråklige barn og elever på Lesesenteret.

Minoritetsspråklige barn og elever er en av fokusgruppene i Språkløyper. Stadig flere barn og elever snakker et annet språk enn norsk når de er hjemme. Det å veksle mellom to eller flere språk i hverdagen kan for enkelte føre til utfordringer med lesing, språk og læring i skolen.

Godt hverdagsspråk, men vansker med "skolespråket"

Mange minoritetsspråklige mestrer hverdagsspråket godt og snakker med norsk uttale, og mange har også like gode avkodingsferdigheter som enspråklige norske elever. Imidlertid viser det seg at enkelte av disse barna og elevene har et for begrenset ordforråd på norsk til å kunne bruke språket på læring på skolen.

Viktig med systematisk jobbing

God leseforståelse er avgjørende for læringsutbyttet i skolen, og i løpet av skoleårene møter elevene på stadig vanskeligere tekster i de forskjellige fagene. Elever med lite vokabular vil få problemer med å forstå innholdet i det de leser, noe som har konsekvenser for læringen. Forskning viser også at det er ordforrådet på barnas andrespråk – altså i dette tilfellet på norsk – som har betydning for elevenes forståelse av en tekst.

Det er viktig at man jobber systematisk med språket til barn og elever som har norsk som andrespråk gjennom hele barnehagetiden og i skoleårene. Denne uken vil vi derfor sette søkelys på minoritetsspråklige barn og elever. Vi håper dette vil gi deg som jobber i barnehage og på skole ny innsikt og inspirasjon til dette viktige arbeidet.

Les også:

Språkløyper: Minoritetsspråklige barn og elever
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har nettsider om arbeid med mangfold og språk i den flerkulturelle skolen.