Hopp til hovedinnhold
Banner med teksten AKTUELT
Språkløyper
AV Språkløyper
17.10.2017

Slik kan du jobbe med lesing og ungdommer med IOP

Den nye Språkløyper-pakken gir deg innsikt i hvordan du kan undervise i lesing og skriving med elever med individuell opplæringsplan i de fleste fag.

Hvordan skal man undervise elever med individuell opplæringsplan (IOP) i de fleste fag? Hva bør man legge vekt på? Hvordan kan skolen bidra til at disse elevene, gjennom sin lesing og skriving, kan være mer deltakende og øke sin selvstendighet?

Mange lærere, både på ungdomsskole og videregående, har stilt seg spørsmål om hvordan de skal lykkes med undervisningen av elever som ikke følger det ordinære opplæringsløpet.

Les også: Slik blir det jobba med Språkløyper i vidaregåande

Ny Språkløyper-pakke gir svar

Nå får du svar i Språkløypers nye kompetanseutviklingspakke Elever med IOP i de fleste fag, og da særlig innenfor temaene lesing og skriving.

Noe av bakgrunnen for denne pakken er innsikten om at lese- og skriveferdighetene er varierende i denne elevgruppen; de blir gjerne ikke det man kaller funksjonelle lesere.

Elever med IOP i de fleste fag åpner blant annet for tanken om at en «påbegynt» ferdighet kan brukes til noe, selv om den kanskje ikke utvikler seg så mye mer, og selv om den stagnerer på et relativt lavt nivå, viser fagansvarlig Johanne Ur Sæbø til, i en av fagfilmene.

Les også: Språkløyper gir det faglege samarbeidet som vidaregåande og ungdomsskule har sakna

Noe lesing er bedre enn ingen

- Det å ha noe leseferdighet som kan brukes til noe, er langt mer enn å ha ingen. Utfordringen ligger i å hjelpe eleven til å bli en så dyktig leser og skriver som mulig, samtidig som man synliggjør for eleven hva han eller hun kan bruke ferdighetene sine til. Vi som lærere må hjelpe til med å åpne relevante kontekster i dagliglivet og i arbeidsliv, slik at eleven har mulighet til å kople seg på og bidra der han eller hun trenger og ønsker det, sier Sæbø videre.

Pakken gir blant annet eksempler på slike relevante kontekster og hva man kan få ut av arbeid med dem.

Sæbø er universitetslektor ved Lesesenteret og har i tillegg jobbet med undervisning for denne elevgruppen som lærer i videregående skole i en årrekke.

Les også: Derfor er Språkløyper nyttig i ungdomsskulen

Gode innfallsvinkler

Tre av øktene er publisert, og disse tilbyr i stor grad konstruktive innfallsvinkler for hva man bør legge vekt på i undervisningen og leseopplæringen for denne elevgruppen.

De tre resterende kommer etter planen i løpet av høsten, og her vil man blant annet få konkrete verktøy og tips til undervisningen for elever med IOP i de fleste fag.

Tekst: Leif Tore Sædberg, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret

Foto: Getty

 

Les også:

Derfor er lesing og skriving viktig også i design og håndverk Håndverksfagene har hatt en sterk muntlig tradisjon, men den teknologiske utviklingen øker kravene til gode lese- og skriveferdigheter også her.

Språkvanskar hjå skulebarn – kva kan du gjera? Språkløypers nye kompetanseutviklingspakke gir deg svar dersom du uroar deg over elevar i klassen som ikkje tileignar seg språk som vanleg.

Slik lukkast du med nynorsk som sidemål på ungdomstrinnet Jau, vi kan! Denne nye Språkløyper-pakken og høgskulelektor Hjalmar Eiksund har råda du som lærar treng for å gi undervisinga ein ekstra boost.