Hopp til hovedinnhold
Banner med teksten AKTUELT
Hege Kjeldstad Berg
AV Hege Kjeldstad Berg
12.09.2016

Skriveprøven 2016 er lansert

Er du usikker på hvor godt elevene dine skriver? Synes du det er vanskelig å vite hva du skal vektlegge i skriveundervisninga? Mangler du et verktøy for god underveisvurdering i skriving?

Skriveprøven er en læringsstøttende prøve i skriving. Det er frivillig å gjennomføre prøven, og du skal ikke rapportere resultatene. Formålet med prøven er å skaffe informasjon som kan brukes i planlegginga av en mer målretta skriveundervisning. Elevene skriver en tekst som skal vurderes på flere vurderingsområder, f. eks innhold, tekstoppbygging og språkbruk. Dette gir deg oversikt over styrker og utviklingsområder i elevenes skriving. Prøven er utviklet for elever på femte og åttende trinn, men egner seg for hele mellom- og ungdomstrinnet. Skriveprøven er utarbeidet og kvalitetssikret av Skrivesenteret.

Skriveprøven kan gjennomføres av enkeltlærere, men det er en fordel om flere i kollegiet samarbeider om å vurdere elevtekster. Gjennom å diskutere hva som skal vektlegges i vurderinga kan lærere oppnå et felles begrepsapparat om elevtekster og vurdering. 

Hva inneholder en prøvepakke?

  • En generell veiledning med bakgrunnsinformasjon og teorigrunnlag.

  • En oppgavebok med skriveoppgaver (kopieringsoriginaler) og en veiledning for den praktiske gjennomføringa av prøven.

  • Ei vurderingshåndbok som viser hvordan du skal vurdere elevtekstene. Her finnes mestringsnivåbeskrivelser for hver av de seks vurderingsområdene og vurderte elevteksteksempler på ulike nivå.

Når tekstene er vurderte vil du kunne lage mestringsprofiler for hver enkelt elev, men også for elevgruppa som helhet. Du vil også kunne sammenligne dine elevers resultater med et nasjonalt nivå. Disse profilene vil vise deg hvor dine elever har sine styrker og utviklingsområder. Dette vil være et godt verktøy både for planlegging av undervisning og tilpasning for enkeltelever.

Få tilgang til Skriveprøven
Skriveprøven 2016 er tilgjengelig i Utdanningsdirektoratets prøvebank. Du kan også ta direkte kontakt med Skrivesenteret.