Hopp til hovedinnhold
Banner med teksten AKTUELT
Språkløyper
AV Språkløyper
22.05.2017

Oversikt over ressursane i Språkløyper

Her er brosjyren som blei delt ut på oppstartsamlingane i vår.

På oppstartsamlingane blei denne brosjyren med oversikt over kompetanseutviklingspakkane delt ut.

I denne oversikta blir kompetanseutviklingsressursane i Språkløyper skildra kortfatta. Du vil finna informasjon om kven som er i målgruppa for dei ulike ressursane, kva som er målsettingane og kva som er det faglege innhaldet.

Oversikta viser kva ressursar som er publiserte og tilgjengelege per i dag og frå august 2017.

Brosjyren kan derfor lastast ned som pdf her:

Brosjyre med oversikt over kompetanseutviklingspakkane i Språkløyper