Hopp til hovedinnhold
Banner med teksten AKTUELT
Språkløyper
AV Språkløyper
03.01.2017

Lær å bruke drama i språkopplæringen

Begynneropplæringen i Språkløyper har fått to nye økter som er viet drama som arbeidsmåte for de yngste elevene.

Kompetanseutviklingspakken Arbeidsmåter i begynneropplæringen fikk nylig to nye økter om drama.

Drama som arbeidsmetode i klassen – del 1. Om organisering og lærerrollen i drama ser nærmere på hva du som lærer bør tenke gjennom i forkant av å gjennomføre et arbeid hvor du bruker dramafaglige arbeidsmåter.

Drama som arbeidsmetode i klassen – del 2. Bruk av drama ved høytlesing gir blant annet innblikk i arbeidsmåter og estetiske læreprosesser.

Du finner ressursene .

«Drama som arbeidsmåte i klassen gir elevene mulighet til å utforske og fabulere over tema og dilemma i høytlesningstekster. Gjennom dramafaglige arbeidsmåter kan elevene øve på å utvikle leseforståelse gjennom å finne informasjon, forstå og tolke denne informasjonen og reflektere over tekstens innhold og form,» heter det i innledningen til disse to øktene.

Fra før av har denne kompetanseutviklingspakken to økter om stasjonsundervisning.

Les også:

Nye Språkløyper-pakkar for barnehagen

Nye Språkløyper-pakkar for barnetrinnet

Nye Språkløyper-pakkar for ungdomstrinnet

Nye Språkløyper-pakkar for vidaregåande