Hopp til hovedinnhold
Banner med teksten AKTUELT
Språkløyper
AV Språkløyper
14.08.2017

Klart for påmelding til Språkløypers samling om overgangen frå barnehage til skule

Påmeldingsfristen er 15. oktober, og den gratis samlinga går føre seg på Gardermoen i slutten av november.

Lesesenteret og Skrivesenteret inviterer i haust til gratis oppstartsamling for éin av kompetanseutviklingspakkane i Språkløyper.

Pakken er Overgang fra barnehage til skole, som er retta mot leiarar og ressurspersonar i kommunane. Desse leiar samarbeidet mellom barnehage og skule når det gjeld språk, lesing og skriving.

Frist for påmelding til oppstartsamlinga er 15. oktober. Informasjon og påmeldingslenke er sendt ut til barnehage- og skuleeigarane i Noreg.

Les òg: Tid for å tenke på at Lisa snart skal gå til skolen

Skal informera og inspirera

Samlinga går føre seg på Radisson Blu Oslo Airport Hotell på Gardermoen, tysdag 28. november kl. 10.00-15.00.

Ho har som mål å informera, inspirera og støtta dei som ønskjer å ta i bruk kompetanseutviklingspakken Overgang fra barnehage til skole.

I fjor haust var 164 deltakarar samla på det første oppstartmøtet for denne pakken og i vår var 91 personar påmeldt. Nå er det altså ein ny sjanse til å få med seg både nyttig og interessevekkande informasjon om denne Språkløyper-ressursen.

Arbeidet med denne pakken er tenkt å gå føre seg i samband med samarbeidsmøter mellom barnehagar og skular.

Les òg: Fra barnehage til skole - den viktige overgangen

Skule og barnehage - to ulike kulturar

I Overgang fra barnehage til skole blir det tatt omsyn til at barnehage og skule er to læringsarenaer og representerer to kulturar. Lærarar og barnehagelærarar skal få gjensidig forståing for den andre sin praksis, formål og mandat. Kompetanseutviklingspakken understreker kor viktig det er å etablera og implementera gode rutinar i arbeidet med overgang frå barnehage til skule. Analyse av eigen praksis blir løfta fram som eit nyttig verktøy i dette arbeidet.

Pakken er delt inn i hovudtemaene kulturbygging og dialog, språkarbeid, kartlegging og observasjon og samarbeid.

PS: Oppstartsamlingar for andre kompetanseutviklingspakkar i Språkløyper blir, som før, i vårsemesteret. Tider og stadar blir klare mot slutten av inneverande år.

Tekst: Leif Tore Sædberg, kommunikasjonsrådgjevar, Lesesenteret

Les òg:

Vi har blitt en lesende barnehage Språkarbeid var viktig for Domkirken og Barnas Hus barnehage, men de ansatte ville bli flinkere til å bruke bøker i arbeidet med barna. Prosjektleder Hannah T. Clifford forteller om hvordan de har lyktes.

Språkløyper hjelper Svalbard med fleirspråklege utfordringar Ikkje uvanleg at fire språk er involvert rundt ein familie som har barn hjå oss, seier einingsleiar Trine Berntsen i Polarflokken barnehage.

Det viktige blikket for hvert barn Det er vanskelig å forutse hvordan barn vil utvikle ferdighetene sine gjennom barnehageårene, bekrefter to nye studier. De gir en påminnelse om hvor viktig det er å følge med slik at hvert barn kan få en god utvikling.