Hopp til hovedinnhold
Banner med teksten AKTUELT
Språkløyper
AV Språkløyper
28.08.2018

Jobbar du i PP-tenesta? Bli med på Språkløypers oppstartsamling!

Til oppstartsamlinga i november inviterer me denne gongen spesielt tilsette i PP-tenesta. I tillegg til opplæringsadministrasjonen i kommunane og leiarar i barnehage og skule – som har ansvar for overgangen mellom desse to.

ARRANGEMENTET ER FULLTEIKNA OG PÅMELDINGA ER DIFOR STENGT

 

20. november er det gratis oppstartsamling for Språkløyper på Gardermoen, med fokus både på overgang mellom barnehage og skule, og PP-tenesta sine fordelar av Språkløyper.

Me inviterer difor:

  • Tilsette i opplæringsadministrasjonen i kommunane og leiarar i skule og barnehage, som har fokus på overgang mellom barnehage og skule.
  • Leiarar og andre tilsette i PP-tenesta.

Her er den utsende invitasjonen til Språkløypers oppstartsamling

Det er første gang ei oppstartsamling for Språkløyper har PP-tenesta som ei målgruppe.

- Erfaringar viser at rådgjevarar i PP-tenesta har nytte av å kjenna til Språkløyper og å bruka kompetanseutviklingspakkane, grunngir Margunn Mossige, prosjektleiar for Språkløyper.

Samlinga i november vil ha eit program med ein fellesdel og ein del som er spesielt tilpassa dei to nemnde gruppene:

 

Fellesdel:

Informasjon om, intensjon for, oppbygging av og bruk av Språkløyper.

Praksisforteljing frå ein kommune som bruker Språkløyper.

Informasjon om kompetanseutviklingspakken Overgang fra barnehage til skole.

 

Parallellsesjonar:

For PP-tenesta: Korleis kan PP-tenesta bruka Språkløyper - nytte og relevans.

For tilsette i opplæringsadministrasjon og leiarar i barnehage og skule: Kompetanseutviklingspakken Overgang fra barnehage til skole – innhold og arbeidsform.

 

Interessert? Meld deg på her!

 

Påmeldingsfristen er 18. oktober.

 

Kva er eigentleg Språkløyper? Les meir her!