Hopp til hovedinnhold
Banner med teksten AKTUELT
Språkløyper
AV Språkløyper
07.05.2019

Hvordan drive Språkløyper bra? Verdien av erfaringsdeling

I andre artikkel om å lykkes med Språkløyper får vi vite mer hva erfaringsdeling har å si for arbeidet med kompetanseutvikling.

Som nevnt i forrige artikkel var 100 personer som har ledet Språkløyper-arbeidet lokalt, nylig samlet til erfaringsdelings- og inspirasjonssamling. Samlingen ble arrangert av Lesesenteret i vår.

Lederne og ressurspersonene, som jobber i barnehage eller skole, har brukt Språkløyper i kortere eller lengre tid, og har gjort seg mange erfaringer rundt arbeidet.

Inspirasjonssamlingen bød blant annet på gruppearbeid i form av karusell (se forklaring nederst), der deltakerne delte erfaringer fra Språkløyper-arbeidet.

Betydningen av erfaringsdeling

Her ble de ulike gruppene blant annet møtt av følgende spørsmål: «Hvilke erfaringer har dere med erfaringsdeling fra oppdrag?»

I svarene ble denne typen arbeidsmåte gjennomgående karakterisert som nyttig og lærerik av de ulike gruppene. Flere poengterte at samarbeid var viktig, og at det var sentralt at man satte av nok tid.

Frasen «skynde seg langsomt» var en formulering som mange kjente seg igjen i i denne sammenhengen. Troen var tilstede på at erfaringsdeling kunne både styrke og motivere kollegaer til å utforske nye undervisningsmetoder.

Må «pushe litt»

Å drive med erfaringsdeling er derimot ikke en jobb som går av seg selv. Mange av gruppene konstaterte at noen medarbeidere kommer med erfaringer, mens andre ikke gjør det. Man må «pushe litt,» var den relativt samstemte dommen fra deltakerne.

De mente at erfaringsdeling samlet sett gir økt refleksjon, kan føre til nytenking, gjør det lettere å være åpne om utfordringer og skaper et profesjonelt fellesskap.

 

Les mer:

Usikker på hva Språkløyper er? Her finner du svaret! Språkløyper er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving igangsatt av Kunnskapsdepartementet, som skal foregå i perioden 2016 til og med 2019, men ressursene blir liggende tilgjengelig etter den tid.

Oversikt over ressurser for barnehage i Språkløyper

Oversikt over ressurser for barnetrinn i Språkløyper

Oversikt over ressurser for ungdomstrinn i Språkløyper

Oversikt over ressurser for videregående i Språkløyper

 

Hva er karusell?

Karusell (Magic roundabout) er en fin måte å dele erfaringer på. Det gjennomføres ved at deltakerne deles inn i grupper som skriver på veggplakater og går fra plakat til plakat. Hver gruppe får en tusj i ulik farge, og begynner på å arbeide på en av plakatene, som er nummerert og har et spørsmål. På første plakat får gruppa ganske god tid, og da kan de komme med mange punkter som også kan utdypes muntlig i gruppa.

Etter ei tid gis det signal og gruppa tar med seg tusjen og går til neste plakat hvor det allerede er skrevet noe. De begynner med å lese det som står og hake av det som stemmer med deres erfaringer. Deretter fyller de på med mer. Etter hvert er det skrevet mer og mer på plakatene, og vanligvis blir det mindre å fylle på. Derfor reduseres tiden gruppene får på hver plakat utover i karusellen.

Etterpå kan plakatene presenteres på ulike måter, for eksempel ved at siste gruppe velger ut de tre mest interessante punktene, eller noe de lurer på eller trenger oppklaring omkring. Når hver gruppe har egen farge på tusjen, er det mulig å finne ut hvem man da kan spørre.