Hopp til hovedinnhold
Banner med teksten AKTUELT
Språkløyper
AV Språkløyper
07.05.2019

Hvordan drive Språkløyper bra? De gode aha-opplevelsene

I tredje artikkel om å lykkes med Språkløyper avslører brukere hva som har overrasket dem positivt gjennom tiden med denne type kompetanseutvikling.

De 100 lederne og ressurspersonene i Språkløyper har i to tidligere artikler fortalt om motivasjon og erfaringsdeling  som svært sentralt for arbeidet med Språkløyper.

Artiklene er basert på en inspirasjonssamling i vår, som blant annet inneholdt gruppearbeid i form av karusell (se forklaring nederst).

Her følger noen av svarene på et tredje spørsmål som ble stilt i den sammenhengen.

Skapte blomstring i personalet

Dette spørsmålet lød som følger: «Var det noen overraskelser eller uventede resultater i øktene eller i barnehagen/klasserommene på grunn av bruk av Språkløyper?»

- Inspirerende å se hvordan kollegaer blomstrer i jobben med barn. Assistenter får eierskap til Språkløyper, var aha-opplevelsen til én gruppe, som flere var enig i.

- Vi bruker mye av det i skolen og barnehagen uten å tenke at det kommer fra Språkløyper, var et annet innspill som en rekke andre grupper hektet seg på.

- Det kom frem store forskjeller i kunnskap om formidling av bøker, skriveopplæring og leseopplæring, var et tredje, hyppig svar.

Andre mente at Språkløyper-bruken i overraskende grad hadde gitt økt leselyst hos barna i både barnehage og skole, at det hadde ført til kjennskap til hverandres læringskultur i barnehage vs skole og gitt økt skrivelyst hos elevene.

Ordforråd og bekreftelser

Flere grupper poengterte at arbeidet hadde vært en øyeåpner med hensyn til barns ordforråd:

- Det kom tydelig fram at en del elever ikke kjenner til såkalt «gammeldagse» ord, var et svar som flere kunne skrive under på.

Atter andre mente at det ikke først og fremst var overraskelser, men mer bekreftelse av egen antakelse, som var en typisk erkjennelse etter arbeidet med kompetanseutvikling. Her siktet gruppene til skoleforskning som de allerede var kjent med før de startet med Språkløyper.

Noen delte meninger

Det skal sies at ikke alle overraskelser og uventede resultater var i positiv retning.

Enkelte rapporterte om «motstand i kollegiet», at de hadde «forventet mer» av å bruke Språkløyper og at framdriften var mindre enn forventet.

Minst like mange mente derimot at Språkløyper-perioden i overraskende grad hadde gitt inspirasjon på tvers av avdelinger og at ansatte med mindre utdanning fikk økt mestring.

 

Les også:

Usikker på hva Språkløyper er? Her finner du svaret! Språkløyper er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving igangsatt av Kunnskapsdepartementet, som skal foregå i perioden 2016 til og med 2019, men ressursene blir liggende tilgjengelig etter den tid.

Oversikt over ressurser for barnehage i Språkløyper

Oversikt over ressurser for barnetrinn i Språkløyper

Oversikt over ressurser for ungdomstrinn i Språkløyper

Oversikt over ressurser for videregående i Språkløyper

 

Hva er karusell?

Karusell (Magic roundabout) er en fin måte å dele erfaringer på. Det gjennomføres ved at deltakerne deles inn i grupper som skriver på veggplakater og går fra plakat til plakat. Hver gruppe får en tusj i ulik farge, og begynner på å arbeide på en av plakatene, som er nummerert og har et spørsmål. På første plakat får gruppa ganske god tid, og da kan de komme med mange punkter som også kan utdypes muntlig i gruppa.

Etter ei tid gis det signal og gruppa tar med seg tusjen og går til neste plakat hvor det allerede er skrevet noe. De begynner med å lese det som står og hake av det som stemmer med deres erfaringer. Deretter fyller de på med mer. Etter hvert er det skrevet mer og mer på plakatene, og vanligvis blir det mindre å fylle på. Derfor reduseres tiden gruppene får på hver plakat utover i karusellen.

Etterpå kan plakatene presenteres på ulike måter, for eksempel ved at siste gruppe velger ut de tre mest interessante punktene, eller noe de lurer på eller trenger oppklaring omkring. Når hver gruppe har egen farge på tusjen, er det mulig å finne ut hvem man da kan spørre.