Hopp til hovedinnhold
Banner med teksten AKTUELT
Redaksjonen
AV Redaksjonen
13.09.2016

Fleire enn øvste leiar bør delta på oppstartsamling for overgang barnehage-skule

Tilsette ved til dømes pedagogisk avdeling i kommunane er òg høgaktuelle som deltakarar på Språkløyper-samlinga i Lillestrøm i november.

16. november er det oppstartsamling for temaet «Overgang fra barnehage til skole» i Lillestrøm. Samlinga innleier arbeidet med denne kompetanseutviklingspakken i Språkløyper.

Oppstartsmøtet er for barnehage- og skuleeigarar; i praksis kommunane. Enkelte av desse har berre meldt på øvste leiar i etaten, men det er ønskjeleg at kommunane sender fleire representantar.

Oppstartmøtet viktig for fleire

For å få best effekt ut av det vidare arbeidet, er det nemleg viktig at dei som skal jobba med kompetanseutviklingspakkane, òg er med på oppstartmøtet. Desse kan til dømes vera tilsette i pedagogisk avdeling i kommunane eller på pedagogiske senter, eventuelt andre ressurspersonar som har som oppgåve å arbeida med kommunikasjonen mellom barnehage og skule.

Desse skal i sin tur leia samlingar for både leiarar og tilsette i barnehagar og skular.

Les òg: Her får du svar på dei oftast stilte spørsmåla om Språkløyper

Brei deltaking best

Arrangørane – Lesesenteret og Skrivesenteret – oppmodar difor om breiast mogleg deltaking på oppstartsamlinga, innanfor desse rammene.

Oppstartsamlinga er elles gratis.