Hopp til hovedinnhold
Banner med teksten AKTUELT
Språkløyper
AV Språkløyper
31.01.2019

Din kommune kan bli språkkommune

Kommuner og fylkeskommuner kan nå søke om bli språkkommuner. De som blir valgt ut, får hjelp til å styrke arbeidet med språk i barnehage og skole.

– Å arbeide systematisk med språk fra barna begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole legger et svært viktig grunnlag for faglig og sosial utvikling, integrering, studier og jobb, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rikke Høistad Sjøberg.

Per nå er det til sammen 72 kommuner over hele landet som jobber med å styrke arbeidet med språk i barnehager og skoler. Nå får flere kommuner og fylkeskommuner mulighet til å delta.

– Språk er viktig for barns lek, vennskap og læring i barnehagen, og det er avgjørende for at elevene skal mestre og lære på skolen. Derfor er det flott at vi har fått med så mange kommuner på denne satsingen, og at vi nå skal få med flere nye, sier Sjøberg.

Det lyses også ut midler til skolebibliotek. Tilskuddet går til kommuner som blant annet har en plan for hvordan skolebibliotekene kan brukes i opplæringen og bli en varig del av skolens pedagogiske virksomhet.

Støtten skal brukes på kompetanseutvikling og personalressurser slik at bibliotekene kan legge til rette for lesestimulering.

Elever er bedre i lesing

Nasjonale prøver i fjor viste at det er en forbedring i lesing blant femteklassingene. Andelen elever på laveste mestringsnivå har gått ned med 2,2 prosentpoeng siden 2016. Samtidig har andelen elever på høyeste nivå gått ned med 1,6 prosentpoeng.

– Det er viktig at flere elever mestrer lesing, det gjør det mulig å lykkes med andre fag i skolen. Samtidig er det for mange som sliter med grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Det betyr at barnehagene og skolene må jobbe bedre og fortsette arbeidet med språk, sier Sjøberg.

I 2019 er det satt av 40 millioner kroner til satsingen med Språkløyper – nasjonal strategi for språk, lesing og skriving (2016–2019). Målet er å styrke barnehagenes og skolenes arbeid med språk og gjøre elevene bedre til å lese og skrive.

Deltakerrapporten fra skolene og barnehagene som er med, viser at ordningen gir gode muligheter for kommuner som ønsker å sette ekstra trykk på språkarbeidet.

Språkkommunene får faglig støtte

Utdanningsdirektoratet vektlegger at språkkommunene har en systematisk og helhetlig satsing på språk, lesing og skriving i barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Midlene skal gå til å etablere og drifte lokale faglige nettverk og frikjøpe ressurslærere. Lærere i skole og barnehage skal delta i disse nettverkene for å utvikle nye måter å jobbe med språk i barnehage og skole. De får også faglig støtte underveis fra Lesesenteret og Skrivesenteret.

Søknadsfrist for språkkommuner er 20. mars.

Søknadsfrist for tilskuddsordningen til skolebibliotek blir den 28. mars.

Les også:

Språkkommunen Nærøy har fått flere aha-opplevelser og ny bevissthet - Vi har lært veldig mye, både om oss selv og hvordan vi kan arbeide systematisk over tid, sier oppvekst- og kultursjef Kirsti Sandnes Fjær.

Søk om midler til lesestimulering Dersom du jobber i en ideell eller frivillig organisasjon, kan du søke tilskudd for å utvikle aktiviteter eller prosjekter som retter seg mot barn og unges språk, lese- og/eller skrivelyst. Søknadsfristen er 11. mars 2019.